Retour & garantie


Garantiebepalingen

Garantietermijn

Heskon verleent 24 maanden garantie op de verrichte revisie- en/of reparatiewerkzaamheden. De garantieperiode gaat in vanaf de factuurdatum. De definitieve factuur wordt na afloop van de revisie digitaal verstuurd.

Actieradius

Wij garanderen dat de nominale capaciteit van het geplaatste cellenpakket overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand die met de gereviseerde batterij gehaald kan worden. De actieradius is namelijk van diverse externe factoren afhankelijk, wat het onmogelijk maakt om een specifieke afstand te garanderen.

Garantieaanspraak

Er kan aanspraak gemaakt worden op garantie indien:

  • Er sprake is van een defect aan het door geplaatste cellenpakket, lasverbindingen en bedrading.
  • Er sprake is van een defect aan (een of meerdere componenten van) het Battery Management System, ook wanneer deze niet vervangen zijn.
  • Er sprake sprake is van excessieve slijtage van de batterij binnen de eerste 24 maanden (>25% capaciteitsverlies t.o.v. de nominale capaciteit).

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien:

  • De klant niet binnen een redelijke termijn van 2 maanden na het vaststellen van de klacht melding heeft gemaakt.
  • Derden zonder toestemming de behuizing geopend hebben of wijzigingen hebben aangebracht aan de gereviseerde batterij.
  • Er sprake is van een diepteontlading waardoor het pakket met energiecellen beschadigd is geraakt.
  • Er sprake is van vocht- of waterschade, voor zover dit niet toe te schrijven is aan een montagefout (een gereviseerde accu behoort spatwaterdicht geretourneerd).
  • Er sprake is van foutief, excessief of onveilig gebruik en/of nalatigheid bij het onderhoud van de accu.

Binnen de garantieperiode wordt de klacht kosteloos verholpen, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Aansprakelijkheid bij onherstelbare accu

Voorafgaand aan de reparatie

Na binnenkomst in het reparatiecentrum ondergaat elke accu een zogenaamde 'pre-test' en in deze fase kunnen wij normaliter al vaststellen of de accu nog te herstellen is. In deze fase kunnen wij de onherstelbare accu en lader nog in originele staat retourneren.

Tijdens de reparatie of de eindtest

Bij hoge uitzondering kan pas een goede diagnose gesteld worden in een latere fase van het revisieproces. Als wij de oude batterij dan al uit de behuizing verwijderd hebben, bestaat het risico dat de accu niet te herstellen is.

Wanneer tijdens de revisiewerkzaamheden blijkt dat de accu niet gereviseerd kan worden door een defect in het elektronische gedeelte, dan zijn wij genoodzaakt het volledige binnenwerk af te voeren voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers. Het oude accupakket is na het ontkoppelen van de printplaat namelijk brandgevaarlijk.

Het originele accupakket wordt nooit retour gestuurd aan de klant vanwege Europese wet- en regelgeving op het gebied van gevaargoederentransport (ADR). De aangeleverde behuizing en toebehoren worden wel geretourneerd en je ontvangt het aankoopbedrag exclusief de gemaakte onderzoekskosten en verzendkosten terug.

Nadat u de gereviseerde accu retour heeft ontvangen

Wanneer er binnen 3 maanden na de factuurdatum sprake is van een onherstelbaar defect ontvang je het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte onderzoekskosten en verzendkosten terug. Als er na deze periode van 3 maanden een onherstelbaar defect optreedt binnen de garantietermijn, zal Heskon voorzien in een vervangende of nieuwe accu van gelijkwaardige staat tot een maximum van €1000,- incl BTW.

Klacht of herroeping

Werkt de gereviseerde accu niet goed?

Het is mogelijk om binnen de garantietermijn een klacht in te dienen via onze klantenservice (info@bovagfietsaccurevisie.nl). Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bestelnummer. Wanneer de klacht niet op afstand te verhelpen is, ontvang je instructies voor de retourzending van je pakket naar het reparatiecentrum, waar deze opnieuw onderzocht wordt.

Annuleren van het revisieverzoek

Na het plaatsen van een bestelling kan een revisieverzoek nog geannuleerd, tot het moment dat de accu is aangemeld voor revisie in het reparatiecentrum. Houd er rekening mee dat de accu direct in het test- en reparatieproces wordt opgenomen, zodra deze aan ons wordt overgedragen. Nadat de revisie is gestart, verlies je het recht om te annuleren. Wij kunnen de werkzaamheden dan helaas niet meer ongedaan maken.