Retour & garantie


Garantiebepalingen

Wat is de garantietermijn?

De volgende garantiebepalingen gelden bij BOVAG Fietsaccurevisie als aanvulling op de wettelijke rechten die van toepassing zijn op de aankoopovereenkomst. Heskon verleent 24 maanden garantie op de verrichte revisie- en/of reparatiewerkzaamheden. De garantieperiode gaat in op de datum die op de factuur vermeld staat. Deze ontvang je na afloop van de reparatie samen met de gereviseerde accu.

Heskon garandeert dat de nominale capaciteit van het geplaatste cellenpakket overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand die met de gereviseerde batterij gehaald kan worden. De actieradius is namelijk van diverse externe factoren afhankelijk, wat het onmogelijk maakt om een specifieke afstand te garanderen.

Wanneer heb je wel recht op garantie?

Er kan aanspraak gemaakt worden op garantie indien:

  • Er sprake is van een defect aan het door Heskon geplaatste cellenpakket (battery pack), lasverbindingen en bedrading.
  • Er sprake is van een defect aan (een of meerdere componenten van) het Battery Management System, ook wanneer deze niet vervangen zijn.
  • Er sprake sprake is van excessieve slijtage van de batterij binnen de eerste 24 maanden (>25% capaciteitsverlies t.o.v. de nominale capaciteit).

Wanneer vervalt je recht op garantie?

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien:

  • De klant geen direct contact binnen de garantieperiode heeft opgenomen of Heskon niet in de gelegenheid wordt gesteld om het defect te verhelpen.
  • Derden zonder toestemming van Heskon de behuizing geopend hebben of wijzigingen hebben aangebracht aan de gereviseerde batterij.
  • Er sprake is van een diepteontlading waardoor het pakket met energiecellen beschadigd is geraakt.
  • Er sprake is van waterschade voor zover dit niet toe te schrijven is aan een montagefout (een gereviseerde accu behoort spatwaterdicht aan de klant te worden geleverd).
  • Er sprake is van foutief of onveilig gebruik en/of nalatigheid bij het onderhoud van de accu.
  • Er sprake is van excessief gebruik van de accu door bijvoorbeeld bedrijfsmatig gebruik in de bezorgsector.

Aansprakelijkheid bij onherstelbare accu

Heskon ontvangt doorgaans versleten fietsaccu's die niet meer (optimaal) functioneren. Na binnenkomst in het reparatiecentrum ondergaat elke accu een zogenaamde 'pre-test' en in deze fase kunnen wij normaliter al vaststellen of de accu nog te herstellen is. Echter, bij zeer hoge uitzondering kan pas een goede diagnose gesteld worden in een latere fase van het revisieproces. Als wij de oude batterij dan al uit de behuizing verwijderd hebben, bestaat het risico dat de accu niet te herstellen is.

In uitzonderlijke gevallen is het dus mogelijk dat een accu onbruikbaar uit de reparatie komt, ondanks dat deze voor de reparatie nog enkele kilometers ondersteuning gaf. In dat geval zal het aankoopbedrag gecrediteerd worden en neemt Heskon de onderzoeks- en reparatiekosten voor eigen rekening. In overleg met de klant wordt bepaald of de de lege behuizing met oplader retour wordt gezonden of dat alle onderdelen kosteloos worden afgevoerd. Heskon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een defect in het elektronische circuit waardoor een accu onbruikbaar wordt.

Werkt de gereviseerde accu niet goed?

Als er binnen de garantietermijn een defect aan het product ontstaat dat niet toe te schrijven is aan nalatig of onjuist gebruik, kun je contact opnemen met onze klantenservice (info@bovagfietsaccurevisie.nl). Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bestelnummer. Wanneer de klacht niet op afstand te verhelpen is, ontvang je instructies voor de retourzending van je pakket naar het reparatiecentrum, waar deze opnieuw onderzocht wordt. Heskon zal de accu onder de garantie repareren, indien reparatie niet mogelijk is en het termijn van 3 maanden no cure no pay verstreken is zal Heskon voorzien in een vervangende of nieuwe accu van gelijkwaardige staat tot een maximum van €1000,- incl BTW. In de eerste 3 maanden van de garantie geldt de no cure no pay verzekering en krijg je het volledige aankoopbedrag van de revisie teruggestort.

Herroeping

Annuleren van het revisieverzoek

Na het plaatsen van een bestelling heb je in ieder geval vanaf dat moment 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen dit verzoek te annuleren (oftewel: herroepen). Bij ons is het zelfs zo dat je ervoor kunt kiezen dit revisieverzoek te annuleren, zolang je de accu niet naar ons hebt opgestuurd. Houd er wel rekening mee dat de accu direct in het test- en reparatieproces wordt opgenomen, zodra deze in het reparatiecentrum is ontvangen. Nadat de revisie is uitgevoerd verlies je het recht om te annuleren. Wij kunnen de werkzaamheden dan helaas niet meer ongedaan maken. Je kunt je revisieverzoek annuleren door ons schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen.